1 10 11 12

Referentie organizen werkkamer

Stephanie is een waardevolle professional, die veel kennis heeft om zaken te ordenen en te structureren. Ik kijk terug op een prettige samenwerking, waarin wij elkaar goed aanvulden en veel werk hebben verzet in korte tijd, met een mooi resultaat! Stephanie benadert het vraagstuk zeer pragmatisch, zet een duidelijke structuur neer en weet de klant daarbij goed te betrekken en in haar rol te zetten. Door haar helikopterview en zakelijkheid hield zij het overzicht en wist zij mij slagvaardig keuzes te laten maken. In de daarvoor geoormerkte tijd hebben wij de opruimklus gerealiseerd. Ik kijk met veel voldoening terug.

Mevrouw H. Egter van Wissekerke, Egter Facility & Projectmanagement, Eck en Wiel

 

1 10 11 12