Referentie organizen woning & administratie

Na het overlijden van mijn man, wilde ik het huis opruimen maar kwam er niet echt toe. Gelukkig kwam mij het kaartje onder ogen met uitleg over een professional organizer. Zo ben ik aan Stephanie Krabbenborg gekomen. Haar ondersteuning werkte als een motor. Opruimen van het huis werkte ook als mijzelf ordenen.

Ik kan achteraf zeggen dat het opruimen van het huis en de veelvuldige contacten die we in die periode hadden een goede rouwverwerking heeft opgeleverd. Ook heeft het geholpen om de lastige periode met een jong (toen in mijn ogen lastig) katje door te komen.
Daarna hebben we nog een aantal jaren minder intensief contact (1 x per maand) gehad en was het een prettig idee/gevoel iemand achter de hand te hebben die behulpzaam kon zijn bij het uitzoeken van zaken waar ik zelf niet uitkwam, bijvoorbeeld de computer.

Mw. C.B. Holter-van der Leer, Rheden