Referentie organizen en verzorgen van de administratie (november 2015 – mei 2018)

Ik ben en word zeer correct en kundig geholpen en bijgestaan.

De heer Th.M. Vermeulen, Zevenaar